máy xúc lật

MÁY XÚC ĐÀO

XE LU RUNG

MÁY SAN GẠT

QUY MÔ CÔNG TY HOẰNG GIAI

HOẠT ĐỘNG CÔNG TY

Máy xúc lật

Máy xúc lật L975F

Công suất(kW): 199
Dung tích gầu(m3):5.0 m3
Trọng lượng nâng: 7000 Kg

Máy xúc lật

Máy xúc lật L989F

Công suất(kW): 85
Dung tích gầu(m3): 1.4
Sức nâng 2000 Kg

Máy xúc lật

Máy xúc lật L968F

Công suất(kW): 178 Kw
Dung tích gầu(m3): 4,5m3 – 5,5m3
Trọng lượng nâng: 6000 Kg

Máy xúc lật

Máy xúc lật L956FH

Công suất(kW): 85
Dung tích gầu(m3): 
Tự trọng xe(kg): 8400

Máy xúc lật

Máy xúc lật L956F

Dung tích gầu 3.6 m3
Trọng lượng nâng: 5000 Kg
Công suất: 162 Kw

Công suất 162 KW
Dung tích Gầu: 4.2
Trọng lượng nâng:5000 Kg

Máy xúc lật

Máy xúc lật L953

Dung tích gầu: 3.2m3
Tải trọng nâng: 5000 kg
Động cơ WEICHAI 162kW

Máy xúc lật

Máy xúc lật LG946L

Dung tích gầu:2.5m3
Tải trọng nâng:4000kg
Động cơ WEICHAI DEUTZ

Máy xúc lật

Máy xúc lật LG936L

Dung tích gầu: 2.2 m³
Trọng lượng nâng: 3000kg
Công suất động cơ: 92 kW

Dung tích gầu 1.8 m3
Trọng lượng nâng: 3000 Kg
Công suất: 92 Kw

Máy xúc lật

Máy xúc lật LG933L

Dung tích gầu: 1.8 m³
Trọng lượng nâng: 3000kg
Công suất động cơ: 92 kW

Máy xúc đào

Máy xúc đào E6135F

Công suất(kW): 75
Dung tích gầu(m3): 0.5
Tự trọng xe(kg): 12500

Máy xúc đào

Máy xúc đào E6500F

Dung tích gầu 2,9 m3
Công suất 245 Kw
Trọng lượng: 49500 kg

Máy xúc đào

Máy xúc đào E6360F

Dung tích gầu 1.9 m3
Công suất 215 Kw
Động cơ SD130A

Máy xúc đào

Máy xúc đào E6300F

Công suất 170Kw
Dung tích gầu 1.4 khối
Trọng lượng 29300kg

Máy xúc đào

Máy xúc đào E6210F

Dung tích gầu 0.9 m3
Công suất: 123 Kw
Trọng lượng: 21300kg

Máy xúc đào

Máy xúc đào E7150F

Dung tích gầu: 0,6 khối
Công suất 110 Kw
Trọng lượng: 13100 kg

Máy xúc đào

Máy xúc đào E6135F

Công suất 170kW
Dung tích gầu 1.4 m3
Tự trọng 29300 Kg

Máy xúc đào

Máy xúc đào E680F

Công suất: 42.9kW
Dung tích gầu: 0.3 khối
Trọng lượng: 7800 kg

Máy xúc đào

Máy xúc đào E660F

Trọng lượng: 6050kg
Công Suất: 38.3kw
Dung tích gầu: 0.3 khối

Máy xúc đào

Máy xúc đào E635F

Dung tích gầu 0.1 khối
Trọng lượng máy 3600kg
Công suất 26.3 kW

Máy xúc đào

Máy xúc đào E616F

Trọng lượng máy 1880kg
Dung tích gầu 0.04m³
Công suất 13kW

Trọng Lượng:  16000 kg
Công suất: 118kW
Kích thước: 6113×2300×3140 mm

Trọng lượng: 22000kg
Công suất: 140kW
Kích thước:6370 × 2360 × 3185mm

Trọng lượng: 20000 kg
Công suất: 129 kW
Động cơ: Weichai Deutz

Trọng lượng: 14000Kg
Công suất: 92Kw
Kích thước: 6113x2300x3140

Trọng lượng: 3070kg
Công suất: 161kW
Kích thước: 6624*2580*3185mm

Trọng lượng: 12000 kg
Công suất:  98 kW
Kích thước:6473×2460×3185mm

Máy san gạt

Máy san gạt G9220

Trọng lượng: 16,500 kg
Kích thước: 9235 x 2710 x 3240 mm
Lưỡi gạt: 1,626 mm

Máy san gạt

Máy san gạt G9190

Trọng lượng: 15800kg
Kích thước:8975x2710x3240mm
Công suất: 146 Kw

Máy san gạt

Máy san gạt G9180

Trọng lượng: 15300kg
Kích thước: 8972*2710*3240mm
Công suất: 140Kw

Máy san gạt

Máy san gạt G9165

Trọng lượng: 14600kg
Kích thước:8975x2710x3240mm
Công suất: 129Kw

MÁY NÂNG ĐÁ – XÚC LẬT CHUI HẦM

Máy nâng đá

Máy nâng đá LFT30

Chiều dài càng nâng 1,5 m
Công suất 178 Kw
Trong lượng nâng 30000 Kg

Máy xúc lật chui hầm

Máy xúc lật chui hầm ZL20E

Dung tích gầu 1.5 m3
Công suất 92 Kw
Trong lượng nâng 3000 Kg

Máy xúc lật chui hầm

Máy xúc lật chui hầm ZL30E

Dung tích gầu: 1.8 m3
DxRxC : 5840x2160x2180
Động cơ: YUCHAI